A Recathlon weboldal Általános Felhasználási Feltételei

verzió 1.0 20/07/20

Bevezetés

Tájékoztatjuk, hogy a Recathlon weboldal Általános Felhasználási Feltételeit a www.recathlon.decathlon.hu weboldal - a továbbiakban: Weboldal - használatával elfogadja. A Weboldal használatának megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa végig a jelen dokumentumot.

1. Meghatározások:

Hirdetés: írásbeli és vizuális tartalom, amelyet Eladó helyez ki a saját felelősségére a Weboldalon, értve ezalatt a használt termék tekintetében az Eladó által feltöltött minden olyan tartalmat, melyet a Weboldalon a használt termékkel kapcsolatban megoszt, közzétesz.
Weboldal: a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146., cégjegyzékszám: 13-09-105988, adószám: 13443966-2-44) – a továbbiakban: DECATHLON - által üzemeltetett www.recathlon.decathlon.hu weboldal.
Recathlon szolgáltatás: A „RECATHLON használt sportszer vagy szabadidős eszköz – a továbbiakban: használt termék - adásvétel” szolgáltatás (továbbiakban: „RECATHLON”) mint Recathlon szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson természetes személyek (magánszemélyek) számára, hogy használt, megunt sporteszközeiket, illetve szabadtéri eszközeiket a DECATHLON-nal megkötött bizományi szerződés keretében értékesíthessék, és ezzel DECATHLON lehetőséget nyújt, hogy kedvező áron használt, de jó állapotú használt termékek gazdára találjanak. A Recathlon szolgáltatásra vonatkozó szabályokat a Recathlon szabályzatának megfelelően linkre kattintva ismerheti meg.
Használt termék: használt sporteszköz vagy szabadidős eszköz, a Recathlon szabályzatának megfelelően.
Felhasználó: a Weboldalt használó internetes felhasználó, ideértve az értékesítésben eladóként vagy vevőként résztvevő felet is.
Felhasználás: a Felhasználó által a Weboldalra való érkezéstől kezdve végrehajtott minden művelet, ideértve az egyszerű megtekintést és a Weboldal által felkínált funkciók használatát is, amelyeket a jelen dokumentum “A Weboldal által felkínált funkciók” pontja részletesen is ismertet.
Résztvevő: a Recathlon-nal kapcsolatos értékesítésben résztvevő minden nagykorú és cselekvőképes természetes személy, aki használt terméket kíván vásárolni vagy értékesíteni, azaz eladásra felkínálni.
Eladó: Az a Résztvevő, aki használt terméket kíván eladni a Recathlon szolgáltatás keretében.
Vevő: Az a Résztvevő, aki meg kíván szerezni egy használt terméket a Recathlon szolgáltatás keretében.
DECATHLON Áruház: Recathlon szolgáltatást lebonyolító áruház.

2. A Weboldal által felkínált funkciók (a Weboldal célja)

A Weboldal különböző szolgáltatásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó számára a használt termékek felkínálását értékesítésre. A Weboldalon keresztül a hirdetésre felkínált Használt termék lefoglalására, megvásárlására nincsen lehetőség.
A Weboldal lehetővé teszi a Felhasználóknak:

3. A Weboldal használata

A Weboldalt kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személyek, saját célból a jelen felhasználási feltételekben foglaltak szerint használhatják. Ebből következik, hogy a weboldal és annak bármilyen tartalma kereskedelmi és/vagy tovább értékesítési célból, üzletszerű tevékenységre nem használható, sőt az szigorúan tilos.

3.1 Decathlon Sportközösségi fiók létrehozása

A Weboldal által felkínált egyes funkciókhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférések feltétele a Decathlon Sportközösségi fiók megléte, amelyhez a Felhasználó azonosításához a Decathlon Sportközösségi regisztráció során megadott email cím és jelszó szükséges. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben még nem rendelkezik Decathlon Sportközösségi fiókkal, úgy a Weboldal felkínálja a profil létrehozását. A Decathlon Sportközösségi fiók létrehozásához és a jövőbeni kommunikációhoz meg kell adni egy email címet. A Decathlon Sportközösség ÁSZF-je linken érhető el, a Decathlon Sportközösség Adatkezelési tájékoztatója a linken érhető el. Kérjük, hogy a hivatkozott linkeket figyelmesen olvassák végig.
A Felhasználó vállalja, hogy pontos és valós adatokat szolgáltat a személyazonosságára vonatkozóan, és nem él vissza harmadik fél személyazonosságával. Ellenkező esetben a DECATHLON fenntartja a jogot a visszaigazolás megtagadására, illetve a fiók felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amely eredményeképpen leszűkül a Weboldal által nyújtott azon funkciók köre, amelyekhez a Felhasználó hozzáférhet.

DECATHLON fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a weboldalt más domain név alá helyezze át.

A Weboldalon a DECATHLON által megosztott információk, vagy bármely adatok, adatbázisok, anyagok jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. DECATHLON kizárja felelősségét az Weboldalon elhelyezett információk, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért, hiánytalanságáért.

3.2 A termék regisztrálása

Az Eladónak először a használt termékét kell regisztrálnia a Weboldalon az alábbiak szerint:

A Felhasználó ezután jóváhagyja a regisztrációt a weboldal Általános Felhasználási Feltételeinek, a Recathlon Szabályzat és részvételi feltételek, valamint a vonatkozó adatkezelési tájékoztató elfogadásával.

A Felhasználónak a termék Weboldalon történő regisztrációját követően a regisztrációjában megjelölt Recathlon esemény szerinti DECATHLON áruházba kell személyesen megjelennie és DECATHLON-nal a használt termék értékesítésére vonatkozó bizományi szerződést megkötnie, annak érdekében, hogy a regisztrált termék, mint hirdetés (a továbbiakban: Hirdetés) a DECATHLON jóváhagyását követően a Weboldalon nyilvánosságra kerüljön. A bizományi szerződés aláírásával és a használt termék Weboldalon való közzétételével a Felhasználó Eladóvá válik. Felhasználó már a használt termék regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy DECATHLON döntése alapján a regisztrált termék Hirdetése nyilvánossá váljon és Weboldal felhasználói előtt megismerhető legyen.
DECATHLON felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a termék regisztrációja nem kötelezi DECATHLON-t a Használt termék kötelező értékesítésére és a Weboldalon történő nyilvánosságra tételére, arra csupán a bizományi szerződés megkötésével köteles.

4. Felelősség

A jelen Weboldal tartalmát a Recathlon szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó, illetve más Felhasználó határozzák meg azzal, hogy DECATHLON nem vállal felelősséget a Felhasználók által feltöltött tartalmakért, az adatok, információk pontosságáért, valódiságáért, illetve megbízhatóságáért.

Ugyanakkor DECATHLON, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalra bármely Felhasználó által megosztott/feltöltött tartalmat, így különösen képet, szöveget, hozzászólást eltávolítsa, különösen azon tartalmakat, amelyek jogszabályba ütköznek, közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, politikai, etnikai hovatartozását, vagy a DECATHLON, illetve bármely harmadik személy üzleti érdekeit, jó hírnevét sértik. Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag a jogsértő tartalmat megosztó/feltöltő Felhasználót terheli.

Az egyértelműség érdekében DECATHLON tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Weboldalra feltöltött valamennyi tartalomért kizárólag az azt feltöltő Felhasználó felel. DECATHLON törekszik a weboldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Weboldalra történő belépésből, a Weboldal használatából, illetve a Weboldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek.

Felhasználó kizárólagosan felel az általa a Weboldalon történő regisztráció, illetve a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.

A Felhasználó a saját felelősségére használja a Weboldalt. A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személy tulajdonában, illetve kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz DECATHLON csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget, ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

A Felhasználót tájékoztatjuk arról, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés átmenetileg szünetelhet műszaki vagy karbantartási okokból kifolyólag. A Felhasználó tudomásul veszi a szünetek lehetőségét és lemond arról, hogy panaszt tegyen ezzel kapcsolatban.

A Weboldal használata feltételezi az internethasználathoz szükséges technológiák és korlátaik ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a Weboldalnak helyt adó szerver válaszadási és lekérdezési idejére, a műszaki teljesítményre, a megszakítás kockázatára és általában az adatok megadásával járó minden kockázatra.

Ebből eredően a DECATHLON nem vállal semmilyen felelősséget az alábbiakért (a lista nem kimerítő jellegű):

A Weboldalon található tartalmak, információk vagy bármely adatok, képek, videók, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. DECATHLON kizárja felelősségét a Wboldalon elhelyezett információk, adatok, képek, videók vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.
DECATHLON nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Weboldalára történő belépésből vagy a Weboldal használatából, vagy a Weboldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. A Weboldal Felhasználója tudomással bír arról, hogy a Weboldalt és az ezen keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja.

A Weboldal Felhasználója kizárólagosan felel az általa a Recathlon szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok által történő jogszerű felhasználásáért.
A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja, hogy mentesíti DECATHLON-t a felelősség alól és megtéríti minden kárát és különösen, de nem kizárólag az alábbiakból eredő közvetlen és közvetett költségeket:
A Felhasználó felel mindazért, ami a nevében és az informatikai termináljáról történik. A Felhasználó vállalja, hogy azonnal értesíti a Weboldalt, amennyiben feltételezhető, hogy a felhasználásra fel nem hatalmazott személy számára ismertté vált a kapcsolati azonosítója, a felhasználóneve és az e-mail címe stb.

A DECATHLON kiemelten tájékoztatja a Felhasználót, hogy DECATHLON nem vállal felelősséget a Felhasználó személyes adatainak olyan személy által történő felhasználásáért, aki erre nem jogosult.

5. A tartalom törlése

A DECATHLON jogában áll elutasítani a regisztrációt, törölni egy profilt, egy tartalmat, egy Hirdetést vagy a Weboldalon közzétett bármely információt, illetve megtiltani a Felhasználást vagy a weboldalhoz való hozzáférést ha a tudomására jut, hogy a Felhasználó megsérti a jelen Általános Felhasználási Feltételeket Recathlon szbaályzat és részvételi feltételeket vagy a Decathlon Sportközösségi Program Általános Szerződési Feltételeit.

DECATHLON mérlegelési jogkörében bármikor végrehajthatja a fent említett módosítást vagy törlést előzetes értesítés vagy figyelmeztetés küldése nélkül. Ezen felül a “visszaélés bejelentése” eljáráson keresztül bármely Felhasználó tájékoztathatja a Weboldalt az igény feldolgozásához szükséges pontos információk megadásával, ha valamely tartalom, Hirdetés vagy információ közzététele feltételezhetően sérti a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Felhasználónak is lehetősége van törölni a Weboldalra kihelyezett tartalmakat, véleményeket és Hirdetéseket, a Bizományi szerződés aláírását megelőzően.

6. Szellemi tulajdonjog

Felhasználó köteles a vonatkozó jogszabályi előírások betartására, valamint kizárólag a jogszerűen felhasználható tartalmak megosztására jogosult, így különösen a Weboldalon bármely szerzői jogvédelem vagy más jogvédelem alatt álló tartalmat kizárólag abban az esetben tölthet fel, oszthat meg, ha annak felhasználási jogával rendelkezik. A weboldalon megtalálható tartalmak jogszerűségéért és felhasználásáért kizárólag a tartalmat feltöltő/megosztó Felhasználó szavatol és köteles bármely, a felhasználással okozott kárért helytállni és DECATHLON-t minden ilyen igény alól teljeskörűen mentesíteni.

Felhasználó kijelenti, hogy DECATHLON részére - az általa feltöltött bármely tartalom, ideértve különösen, de nem kizárólag, fényképeit, észrevételeit, ötleteit, javaslatait is - kizárólagos és időben, területileg felhasználási mód és mérték tekintetében korlátlan, harmadik személy részére további felhasználás engedélyezésére is kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási jogot biztosít, amely különösen kiterjed a feltöltött tartalom többszörözésére, terjesztésére, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánosság felé történő közvetítésére, átdolgozására, illetve azoknak számítógépre, elektronikus adathordozóra történő rögzítésére és tárolására.

A Weboldal tartalmazhat olyan védjegyeket, árujelzőket, amelyek a DECATHLON vagy anyavállalata kizárólagos tulajdonában állnak, melyeknek a Felhasználók, vagy bármely harmadik személyek általi felhasználása kizárólag DECATHLON előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett és jogszerű.

7. A személyes adatok kezelése

A Decathlon weboldalra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: Adatkezelési tájékoztató

8. Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

A Weboldal Általános Felhasználási Feltételeire a magyar jog az irányadó. A Weboldal használatával kapcsolatban felmerülő jogviták esetén kizárólag a magyar joghatóságot kötik ki.

9. Záró rendelkezés

A Weboldal Általános Felhasználási Feltételei módosulhatnak. A Felhasználóra alkalmazandó Általános Felhasználási Feltételek a Felhasználás pillanatában a Weboldalon érvényben lévő feltételeket jelentik.

DECATHLON fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül és, hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.
Jelen Felhasználási Feltételeket a Társaság jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, kérjük erről mindig tájékozódjon.

A Honlapon keresztül átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Adatkezelési tájékoztató és a Cookie (süti) tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk figyelmét e tájékoztatók elolvasására is.

2020.

Tízpróba Magyarország Kft.
DECATHLON