Recathlon szabályzat és részvételi feltételek

verzió 1.0 17/07/20Kérjük, olvassa el figyelmesen a „RECATHLON használt sportszer adás-vétel” kereskedelmi akció szabályzatát és részvételi feltételeit!

A RECATHLON szolgáltatás célja : A „RECATHLON használt sportszer vagy szabadidős eszköz – a továbbiakban: használt termék - adás-vétel” szolgáltatás (továbbiakban: „RECATHLON”) mint Recathlon szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson természetes személyek (magánszemélyek) számára, hogy használt, megunt sporteszközeiket, illetve szabadtéri eszközeiket a DECATHLON-nal megkötött bizományi szerződés keretében értékesíthessék, és ezzel DECATHLON lehetőséget nyújt, hogy kedvező áron használt, de jó állapotú, használt termékek gazdára találjanak.

I. A Recathlon szervezője

A Recathlon szervezője és egyben teljes körű lebonyolítója a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146., továbbiakban: Szervező, illetve DECATHLON).

II. A Recathlonban résztvevő személyek köre

1/ A kereskedelmi akcióban azon természetes személy vehet részt:


2/ Nem jogosult a Recathlon szolgáltatásban részt venni aki:

A www.recathlon.decathlon.hu weboldal használata

DECATHLON tájékoztatja a Recathlonban résztvevőket, hogy a Recathlon szolgáltatás színtere a www.recathlon.decathlon.hu weboldalon érhető el, ezért is hívjuk fel figyelmét a Weboldalon megtalálható a Recathlon weboldal Általános Felhasználási Feltételei elnevezésű dokumentumra, mely a jelen RECATHLON SZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK elválaszthatatlan mellékletét, részét képezi, mely www.recathlon.decathlon.hu/cgu linkre kattintva érhető el. A Recathlon szolgáltatással kapcsolatos fogalmak mindkét hivatkozott dokumentumban ugyanazzal a jelentéssel bírnak.

III. Bizományba adható termékek és bizományba adás szabályai

A bizományba adható, így a Recathlon keretében értékesíthető használt termékek körét és mennyiségét a jelen Szabályzat és részvételi feltétel elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet (továbbiakban: „Terméklista”) tartalmazza. DECATHLON tájékoztatja a résztvevőket, hogy RECATHLON eseményre egyidőben, csak meghatározott számú terméket vesz bizományba (befogadóképesség), melyek pontos darabszámát áruházankénti bontásban rögzíti Terméklistában. Amennyiben a kiválasztott DECATHLON áruház (a továbbiakban: Áruház) vonatkozásában a bizományba vett termékek száma elérte a Terméklistában meghatározott mennyiséget, résztevő az adott, kiválasztott Áruházba a terméket nem jogosult bizományba adni. Ebben az esetben a résztvevő jogosult másik olyan Áruházat választani, mely Áruházban a bizományba adott termékek mennyisége nem éri el a Terméklistában meghatározott mennyiséget, vagy jogosult a terméket egy olyan későbbi időpontban (a Recathlon esemény ideje alatt) bizományba adni, mely időpontban a kiválasztott Áruházban bizományba adott termékek mennyisége nem éri el a Terméklistában meghatározott mennyiséget.

DECATHLON jogosult visszautasítani azon felajánlott termékek bizományba vételét, amelyek:

- nem szerepelnek a Terméklistán

- nem felelnek meg a biztonsági, illetve minőségi elvárásoknak (esztétikailag nem kifogástalanok, hibásak, illetve nem kifogástalanul működnek)

- bizományba vétele azon okból nem lehetséges, mert a bizományba adható termékek mennyisége az adott kiválasztott Áruház vonatkozásában a Terméklistában megjelölt mennyiséget elérte.

Az Eladó használt termékeit a Weboldalon kiválasztott DECATHLON áruházban (Áruház) az erre kijelölt helyen adja bizományba a Recathlon idejére. A bizományba adás az Áruház által meghatározott és a Weboldalon meghirdetett napokon történik.

Amennyiben a használt termékek megfelelnek a Recathlon szabályainak, a DECATHLON bizományba veszi azokat, majd a DECATHLON valamint az Eladó, mint Résztvevő egymással a használt termék DECATHLON általi értékesítése céljából bizományi szerződést kötnek, melynek megbízója a használt termék tulajdonosa, mint Eladó Résztvevő, és bizományosa a DECATHLON.

DECATHLON, valamint az Eladó a bizományi szerződésben rögzítik a bizományba vett használat termék értékesítésére vonatkozó kereteket, ideértve a használt termék értékesítési árát is, mely áron DECATHLON azt jogosult értékesíteni.

Felhívjuk a Résztvevő mint Eladó figyelmét, hogy az általa bizományba adott terméket nem jogosult a használt termék vonatkozásában meghirdetett Áruházhoz kapcsolódó Recathlon időszak végéig a DECATHLON-tól visszavenni. A Weboldalon esetlegesen már regisztrált terméket a Weboldalról a Résztvevő törölni vagy módosítani csak és kizárólag a DECATHLON-nal történt bizományi szerződés megkötéséig jogosult.

A Vásárló, aki az Eladó Résztvevő által bizományba adott sportszert megvásárolja, annak vételárát a DECATHLON-nak fizeti meg, mely összeget a DECATHLON ún. Recathlon vásárlási utalvány (a továbbiakban: Recathlon utalvány)* formájában küld meg az Eladó Résztvevőnek az Eladó által a regisztráció során megadott e- mail címre a DECATHLON részére az adott Recathlon rendezvényre bizományba adott összes termék értékesítését követő 30 napon belül vagy az el nem adott termék Eladó részére a bizományosi szerződés alapján történő visszaszolgáltatásával egyidejűleg. A Recathlon utalványt tartalmazó e-mail kézbesítettnek tekintendő az Eladó által megadott e- mail címre történő elküldéssel. A DECATHLON felhívja a figyelmet az e-mail fiók spam mappájának ellenőrzésére, ugyanakkor a Recathlon utalvány a Weboldalon az eladó Résztvevő adott fiókján keresztül is elérhető és nyomon követhető, ezért kérjük a Résztvevők mindig kísérjék figyelemmel fiókadataikat. Felhívjuk az Eladó Résztvevő figyelmét, hogy amennyiben a Recathlon utalvány összege eléri a bruttó 70.000 forintot, úgy DECATHLON fenntartja a jogot, hogy a Recathlon utalványt több részletben állítsa ki. (ha például a szerződés végösszege 70.000 forint => két darab 35.000 forintos Recathlon utalványt küld).

Az értékesítések státusza a Weboldalon nyomon követhető.

*A Recathlon utalvány egy vásárlási utalvány, amely a rajta szereplő összeg erejéig bármely magyarországi DECATHLON áruházban levásárolható ide nem értve a www.decthlon.hu online webáruházat, a kiállítástól számított 2 évig. A Recathlon utalvány készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható, és sem ingyen sem ellenérték fejében másra át nem ruházható.

DECATHLON felhívja a figyelmet arra és Eladó kifejezetten elfogadja, hogy a Recathlon utalvánnyal, vagy Recathlon utalvánnyal és reklámutalvánnyal történő osztott fizetés esetén – amennyiben a visszafizetés feltételei fennállnak- DECATHLON az összeget minden esetben Decathlon Ajándékkártyán téríti meg.

IV. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Felhívjuk a Résztvevőket és Felhasználókat, hogy a Weboldal használatával és a Recathlon szolgáltatás igénybevételével a DECATHLON személyes adatokhoz kerül. A Felhasználók, Résztvevők általi adatszolgáltatás feltétele a Weboldal használatának és a Recathlon szolgáltatás igénybe vehetőségének. Tájékoztatjuk, hogy az általunk, mint adatkezelő részére átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót a jelen Szabályzat és részvételi feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely az alábbi linken érhető el: https://recathlon.decathlon.hu/trocathlon_privacy_policy

Felhívjuk figyelmét az Adatkezelési tájékoztató elolvasására is, a tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében.

V. Vegyes rendelkezések

1./ A Résztvevők a jelen Szabályzat és részvételi feltétel elfogadásával lemondanak a Recathlonnal, a Weboldallal kapcsolatban a DECATHLON-nal szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

2./ A Recathlon alkalmával értékesített, használt termékek minőségi hibájáért, meghibásodásáért a DECATHLON nem vállal felelősséget, az ezekkel kapcsolatos igényt a vásárló az Eladóval, mint Résztvevővel szemben eredeti vásárlásához kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság keretén belül jogosult érvényesíteni, melyhez DECATHLON jogosult a Vevő részére továbbítani az Eladó email címét, hogy a felek fel tudják venni egymással a kapcsolatot.

3./ A DECATHLON fenntartja magának a jogot, hogy indokolás nélkül a jelen Szabályzat és részvételi feltételt egyoldalúan módosítsa, felfüggessze, megszüntesse ezzel egyidejűleg a Recathlon szolgáltatást módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező a jelen Recathlon Szabályzat és részvételi feltétel módosítását, azaz az aktuális szabályokat a www.recathlon.decathlon.hu weboldalon teszi közzé.


Mellékletek, melyek a jelen Szabályzat és részvételi feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azaz a Recathlon szolgáltatás szabályozási keretét jelenti:


1. sz. melléklet: Terméklista - A Recathlon keretében bizományba adható termékek listája és mennyisége, márkára való tekintet nélkül

Kerékpár: kerékpár

Home trainer: szabad görgő, mechanikus görgő, okos görgő (a működéshez szükséges kiegészítőkkel együtt pl. töltő)DECATHLON Áruház Bizományba adható kerékpárok maximális mennyisége (db)
Budaörs 50
Dunakeszi 60
Soroksár 40
Csömör 45
Maglód 35
Corvin 10
Nyugati tér 8
Székesfehérvár 15
Tatabánya 10
Dunaújváros 20
Győr 40
Sopron 4
Pécs 10
Zalaegerszeg 15
Szombathely 20
Veszprém 15
Kecskemét 10
Eger 15
Miskolc 20
Nyíregyháza 12
Debrecen 20
Békéscsaba 15
Szeged 20
Szolnok 10